بهینه ساز نرخ تبدیل

Conversion Rate Optimizer

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی و دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت ها است

توضیح برای بهینه ساز نرخ تبدیل توضیح برای بهینه ساز نرخ تبدیل توضیح برای بهینه ساز نرخ تبدیل توضیح برای بهینه ساز نرخ تبدیل توضیح برای بهینه ساز نرخ تبدیل

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

دوره طراحی تجربه کاربری UX - آموزش UX

UX Design

با آموزش حرفه ای یو ایکس UX وارد دنیای بزرگ طراحی تجربه کاربری شوید


  • زمان: 10 اردیبهشت 1401
  • مدت زمان دوره : 40 ساعت آموزش تخصصی + 24 ساعت مهارتهای نرم
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin