کارشناس خدمات مشتریان

Customer Service Expert

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان روابط عمومی و دپارتمان پشتیبانی شرکت ها است

تمامیه فعالیت های مربوط به مشتریان پس از فرآیند فروش بر عهده ی کارشناس خدمات مشتریان می باشد. یک کارشناس خدمات مشتری باید به تیپ شناسی شخصیتی انسان ها تسلط کافی داشته باشد و وظیفه دارد تا رضایت مشتری و همچنین ارتباط با مشتریان را همواره حفظ کند.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

دوره آموزش وبمستر و راهبر وب سایت

Webmaster and Website Manager

سکان مدیریت وب سایت ها را به عهده بگیرید و آنها را راهبری کنید


  • زمان: پاییز 1401
  • مدت زمان دوره : 117 ساعت در 36 جلسه
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin