عنوان شغلی مهندس نرم افزار

Software Engineer

زیرمجموعه دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی موبایل

شرح شغلی مهندس نرم افزار

یک مهندس نرم افزار با شناسایی نیازهای اطلاعاتی یک مجموعه، مشورت با کاربران و مطالعه جریان کار سیستم های موجود و با به کارگیری داده ها ، راه حل های نرم افزاری را توسعه می دهد و سعی دارد مشکلات به وسیله کامپیوتر حل نماید. یک مهندس نرم افزار باید حداقل به یک زبان برنامه نویسی مسلط بوده و با انواع مفاهیم شبکه، وب ، امنیت و مسائل فنی آشنا باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مهندس نرم افزار

آموزش بک اند

متخصص بک اند Backend Developer Career Path

مسیر برنامه نویس شدن را به صورت اصولی طی کنید و برنامه نویس شوید

150 ساعت در 43 جلسه آموزش مهارتی + کارعملی + پروژه از 12 بهمن 1399

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما