عنوان شغلی مشاور دیجیتال مارکتینگ

Digital Marketing Consultant

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

دیجیتال مارکتینگ

شرح شغلی مشاور دیجیتال مارکتینگ

یک مشاور دیجیتال مارکتینگ افزون بر توانایی لازم برای انجام امور مشاوره و تسلط کافی بر شبکه های اجتماعی باید برای کنترل پروژه و اجرای آن به نحوه احسن برنامه ریزی مناسبی داشته باشد و بتواند آن را با کمترین هزینه انجام دهد و همزمان موجب سود آوری بیشتر برای مشتری باشد .

برخی از وظایف مشاور دیجیتال مارکتینگ:

۱-تسلط بر شبکه های اجتماعی، تبلیغات مناسب در آنها و اجرای برنامه مناسب با توجه به بازار هدف خود
۲-توانایی اجرا و توسعه­ ی کمپین های تبلیغاتی خلاق و متنوع و آنالیز نتایج آن ها
۳-توانایی کنترل پروژه از لحاظ زمانی و هزینه ای و جلوگیری از اتلاف منابع
۴-توانایی آنالیز و تحلیل استراتژیک رقبا

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مشاور دیجیتال مارکتینگ

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما