مدیر شبکه

Network manager

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان فنی و دپارتمان پشتیبانی شرکت ها است

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

تکنیسین شبکه و امنیت

Network Technician Career Path

با یادگیری مسیر تخصصی شبکه و امنیت، متخصص این حوزه شوید

متخصص شبکه

  • مدت زمان دوره : حدود 6 ماه
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin