عنوان شغلی متخصص ارز دیجیتال

Digital currency specialist

زیرمجموعه دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

شبکه و امنیت

شرح شغلی متخصص ارز دیجیتال

یک متخصص ارز دیجیتال باید به مفاهیم حوزه ارز های دیجیتال و انواع ارز های دیجیتال موجود در بازار و همچنین کار با انواع کیف پول ها مسلط بوده و مهارت کافی در حوزه خرید و فروش انواع ارز دیجیتال مانند بیت کوین را داشته باشد. یک متخصص ارز دیجیتال در انواع شرکت های بین المللی می تواند فعالیت کند.

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما