عنوان شغلی تحلیل گر نرم افزار

Software Analyzer

زیرمجموعه دپارتمان تحقیق و توسعه و دپارتمان تولید

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی فول استک

شرح شغلی تحلیل گر نرم افزار

تحلیل گر نرم افزار کسی است که دامنهٔ مسألهٔ نرم‌افزار را بررسی و تحلیل می‌کند و نیازمندی‌های نرم‌افزار و مستند مشخصات مورد نیاز نرم‌افزار را آماده می‌کند. تحلیلگر نرم‌افزار متصل‌کنندهٔ کاربران نرم‌افزار و تیم ایجاد نرم‌افزار است. تحلیل‌گران نرم‌افزار خواسته‌های کاربران نرم‌افزار را به تیم ایجاد نرم‌افزار منتقل می‌کند.
انتظار می‌رود تحلیل‌گر نرم‌افزار مهارت‌های زیر را داشته باشد:

دانش کاری در مور فن‌آوری نرم‌افزار
تجربه و تخصص برنامه‌نویسی رایانه
دانش عمومی از کسب‌وکار
حل و ساده‌سازی مسائل
مهارت ارتباط بین فردی
انعطاف‌پذیری و سازگاری

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای تحلیل گر نرم افزار

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای تحلیل گر نرم افزار

آموزش بک اند

متخصص بک اند Backend Developer Career Path

مسیر برنامه نویس شدن را به صورت اصولی طی کنید و برنامه نویس شوید

150 ساعت در 43 جلسه آموزش مهارتی + کارعملی + پروژه از 11 آذرماه 1399

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما