عنوان شغلی برنامه نویس Java

Java Developer

زیرمجموعه دپارتمان تولید و دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی موبایل

شرح شغلی برنامه نویس Java

مهارت‌های مورد نیاز:
 • تسلط به Java SE (Multithreading، Collections، Generics و..)
 • تسلط به مفاهیم شی‌گرایی
 • تسلط به مفاهیم پایگاه داده‌های رابطه‌ای (SQL)
 • آشنایی با Design Pattern ها
 • توانایی توسعه کدهای خوانا و بهینه
 • تجربه كار با Git
 • آشنایي با Unit Test
 • آشنایی و تجربه استفاده از Maven یا Gradle
 • آشنایی با مفاهیم REST و Concurrency
تجربه و آشنایی با هر یک از موارد زیر امتیاز بیشتری برای متقاضیان به همراه خواهد داشت:
 • فریمورک Spring (Spring Boot، Spring MVC و..)
 • Spring Security
 • مفاهیم ORM (Hibernate, JPA)
 • مفاهیم Microservice
 • AMQP
 • Consul یا Eureka
 • Swing
 • JavaFX
 – طراحی و توسعه کامپوننتهای جدید برای سیستم های موجود
– تسلط کامل بر الگوهای طراحی و استفاده موثر آن
– بهبود کارایی سیستم های کنونی
– تبدیل نیازمندی های کسب و کار به زبان فنی بمنظور توسعه
– توسعه تست های اتوماتیک
– تهیه اسناد فنی کامپوننتهای جدید اضافه شده به سیستم
– همکاری کامل با تمامی اعضای تیم

دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز:

–  OOP Concepts
– Java ۸
– Java SE
– Collections
– Threads
– Generics
– JPA -Hibernate
– Criteria
– Spring Framework
– Spring Boot
– CDI
– SQL
– مفاهیم Object Oriented

آشنایی با موارد زیر مزیت محسوب می شود:

– Stream API
– Optional
– Functional Programming
– Struts web framework
– Linux
– Shell Scripting
-Play Framework
– Automatic Test
-PL/SQL
– Akka
– مفاهیم SOLID
– مفاهیم Clean Code
– Design Pattern
– Spring Cloud

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای برنامه نویس Java

آموزش بک اند

متخصص بک اند Backend Developer Career Path

مسیر برنامه نویس شدن را به صورت اصولی طی کنید و برنامه نویس شوید

150 ساعت در 43 جلسه آموزش مهارتی + کارعملی + پروژه از 11 آذرماه 1399

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


  
  دوره های پیشنهادی:
  سایر دوره ها
  ×

  سرویسهای سایت ما