عنوان شغلی برنامه نویس C# .NET

C# Programmer

زیرمجموعه دپارتمان تولید

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی بک اند

شرح شغلی برنامه نویس C# .NET

یک برنامه نویس c# باید دارای مهارت های همچون: مسلط به زبان برنامه نویسی #C، آشنا به پیاده سازی الگوریتم های محاسباتی، مسلط به SQL Server، مسلط به C# ASP.NET MVC و تکنولوژی های وب، مسلط به Jquery  و css وjava script، مسلط به برنامه نويسی Socket Programming، مسلط به entity framework و linq، آشنايي با پروتكل‌های شبكه و مفاهیم و موضوعات مربوط به برنامه نویسی  back-end و سرور ها باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای برنامه نویس C# .NET

آموزش بک اند

متخصص بک اند Backend Developer Career Path

مسیر برنامه نویس شدن را به صورت اصولی طی کنید و برنامه نویس شوید

150 ساعت در 43 جلسه آموزش مهارتی + کارعملی + پروژه از 11 آذرماه 1399

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما