شقایق عارفی دوست

پیشتاز با تجربه

حوزه فعالیت

دوره جامع آموزش دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی

رزومه و توضیحاتی در مورد شقایق عارفی دوست

دانشجو مدیریت بازرگانی دردانشگاه بینالود
آشنا با وورد پرس و علاقه مند درحوزه تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ
از کار گروهی لذت میبرم

شقایق عارفی دوست

مشاوره با ما

برای دریافت مشاوره با ما ارتباط بگیرید

مشاوره کسب و کار
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin