فارغ التحصیلان منتخب برنامه های رشدآموزی

رشدآموخته مدنظر خود را بیابید

محمدجواد شوریده برنامه نویسی فرانت اند برنامه نویسی بک اند پیشتاز با تجربه
مائده نصیری دیجیتال مارکتینگ پیشتاز با تجربه
مهدی پرهیزکار دیجیتال مارکتینگ پیشتاز با تجربه
زهرا خوش سیما برنامه نویسی بک اند پیشه ور
سجاد عبداللهی برنامه نویسی فرانت اند پیشه ور
کیانا سادات کلالی طراحی تجربه کاربری پیشه ور
آیدا چراغیان برنامه نویسی فرانت اند پیشه ور
فاطمه فرتاش طراحی تجربه کاربری پیشه ور
فرنوش سلطانی برنامه نویسی فرانت اند پیشه ور
نسرین بافنده طراحی رابط و تجربه کاربری پیشه ور
زهرا صفری طراحی رابط و تجربه کاربری پیشه ور
مهسا استوار ادمین اینستاگرام پیشه ور
حوا رضائيان مدیر محصول پیشه ور
سید محمدرضا هاشمی نژاد ادمین اینستاگرام پیشه ور
یگانه یوسفی طراحی رابط و تجربه کاربری پیشه ور
مهلا مالدار ادمین اینستاگرام پیشه ور
حسام مقبل مدیر محصول پیشه ور
سید عرفان رامشینی طراحی رابط و تجربه کاربری پیشه ور
زهرا طوطیان طراحی رابط و تجربه کاربری پیشه ور
فاطمه کوثر ریگی تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
ندا ایران نژاد طراحی رابط و تجربه کاربری پیشه ور
×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin