فارغ التحصیلان منتخب برنامه های رشدآموزی

رشدآموخته مدنظر خود را بیابید

آسیه ممنون طراحی وب سایت پیشه ور
فرزانه مکاری تولید محتوا دیجیتال پیشه ور
زهرا زارع نژاد دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
مائده احمدی‌نژاد موشن گرافیک پیشه ور
علیرضا نظامی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
علی گل نگری دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
سجاد خلفی برنامه نویسی بک اند پیشه ور
مهدی خالقی طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
مسعود محمدی نیا مدیر محصول پیشه ور
مهسا رضایی زاده برنامه نویسی بک اند پیشه ور
سرور منوچهری دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
مینا کرابی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
زهره رستگارمقدم طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
فاطمه محجوبی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
علی دوامی دیجیتال مارکتینگ پیشه ور
رضا ربانی طراح گرافیک دیجیتال پیشه ور
على مشيرى طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
دینا سخائی نسب وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
مهناز نخعی طراحی رابط-تجربه کاربری پیشه ور
ریحانه زراعتکار برنامه نویسی فرانت اند پیشه ور
حمید عشقی وبمستری و مدیریت سایت پیشه ور
دوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها
×

سرویسهای سایت ما