تمامی کارگاه های مرتضی شجاعی اصل


مدیر مارکتینگ بلوط

مرتضی شجاعی اصل
11 سال سابقه مارکتینگ در کسب و کارهای مختلف (آژانس تبلیغاتی، تجهیزات پزشکی، لوازم تحریر و اسباب بازی، کتاب و محصولات فرهنگی، برگزاری رویداد، نرم افزار و سرویس های آنلاین)

کارگاه های آموزشی مرتضی شجاعی اصل

مسیرهای رشد که مرتضی شجاعی اصل در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin