تمامی کارگاه های سینا عطائی


دارای قلوشیپ تخصصی تئوریهای توسعه و مدیریت شهری از Erasmus University of Rotterdam, Netherlands، با سابقه 12 سال فعالیت حرفه ای و پژوهشی در زمینه مطالعات منطقه ای، شهری و روستایی و مدرس در دانشگاه های معتبر

کارگاه های آموزشی سینا عطائی

مسیرهای رشد که سینا عطائی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin