تمامی کارگاه های سروش باغبان فردوس


پژوهشگر دوره دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه استانبول تکنیک و دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی و طراحی سیاست شهری از دانشگاه پلی تکنیک میلان با ۱۰ سال سابقه در حوزه پروژه های اجرایی، طرح های پژوهشی، فعالیت های داوطلبانه و تدریس است. وی هم اکنون به عنوان متخصص شهری فعال در اکوسیستم نوآوری در شهرهای هوشمند، خلق ارزش های اقتصادی شهری و تسهیلگری در بافت های ناکارآمد شهری است.

کارگاه های آموزشی سروش باغبان فردوس

مسیرهای رشد که سروش باغبان فردوس در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin