کارشناس سوشال مدیا

Social Media Specialist

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان روابط عمومی شرکت ها است

کارشناس سوشال مدیا فردی است که باید با مواردی از جمله نحوه تولید محتوا، استراتژی های شبکه های اجتماعی، طراحی آشنا باشد و از بروزترین مواردی که در حوزه فعالیتش وجود دارد آگاهی داشته باشد و نسبت به تولید محتوا در آن زمینه اقدام کند. تولید محتوا و ارتباط مداوم با افراد باعث جذب مخاطبین و در نتیجه تبدیل آنها به مشتری خواهد شد.

این فرد بایستی مسئولیت پذیر و پاسخگو، دارای خلاقیت و نوآوری باشد و قدرت تصمیم گیری و حل مسئله نیز از توانمندی های این فرد محسوب می شود.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin