عنوان شغلی مهندس بلاکچین

blockchain engineer

زیرمجموعه دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

امنیت اطلاعات

شرح شغلی مهندس بلاکچین

مسئولیت های یک مهندس بلاک چین در موقعیت ها و شرکت های مختلف گوناگون است اما معمولا شامل توسعه و اجرای مواردی مانند شتاب دهنده و دارایی ، کمک به مجموعه زیرساخت های یک سازمان با استفاده از فناوری هایی مانند Ethereum و Bitcoin و اطمینان از برنامه های کاربردی باشد. مهندسان بلاکچین بعضا کد ها را آنالیز کرده و آموزش را برای پرسنل جوان در حوزه بلاک چین ارائه می دهند.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما