عنوان شغلی طراح کاراکتر و شخصیت دیجیتال

Character designer and digital personality

زیرمجموعه دپارتمان تولید

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

انیمیشن، موشن گرافیک

شرح شغلی طراح کاراکتر و شخصیت دیجیتال

این جایگاه شغلی می تواند در شرکت های انیمیشن سازی، سینما و تلوزیون، صنعت تبلیغات و استودیو های بازی سازی وجود داشته باشد. یک طراح کاراکتر و شخصیت باید با تیپ های شخصیتی انسان ها، روانشناسی رنگ ها آشنا باشد و تسلط کامل در کار با حداقل یکی از نرم افزار های طراحی کاراکتر داشته و مهارت کافی در زمینه ی نقاشی و طراحی کاراکتر دیجیتال داشته باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای طراح کاراکتر و شخصیت دیجیتال

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما