عنوان شغلی طراح هویت بصری

Brand Identity Designer

زیرمجموعه دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

طراح گرافیک دیجیتال

شرح شغلی طراح هویت بصری

یک طراح هویت بصری باید آشنایی و دانش کافی در زمینه هویت سازی، برندسازی و تدوین برندبوک را داشته باشد. این جایگاه شغلی باید اطمینان حاصل کند هر برند که نیاز هویت سازی بصری دارد، با علم و دانش روز دنیا، طراحی و اجرا خواهد شد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای طراح هویت بصری

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما