عنوان شغلی تست‌کننده‌ نرم‌افزار – تستر

Software tester - Tester

زیرمجموعه دپارتمان تولید و دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی بک اند، برنامه نویسی فرانت اند، برنامه نویسی فول استک

شرح شغلی تست‌کننده‌ نرم‌افزار – تستر

یک تست کننده نرم‌افزار مسئول کیفیت توسعه و استقرار نرم افزار می باشد و برای این کار از تست ها خودکار و دستی استفاده می کند همچنین وظیفه ی تجزیه و تحلیل نرم افزار و سیستم ها و جلوگیری از مشکلات و باگ های نرم افزار بر عهده ی تست کننده نرم‌افزار می باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای تست‌کننده‌ نرم‌افزار – تستر

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما