عنوان شغلی برنامه نویس Matlab

Matlab Programmer

زیرمجموعه دپارتمان تولید

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی بک اند، توسعه دهنده وب

شرح شغلی برنامه نویس Matlab

یک برنامه نویس متلب باید توجه داشته باشد که Matlab بر اساس ماتریس ها عمل می کند و تمام داده ها در این زبان برنامه نویسی به شکل ماتریس ذخیره می گردد. البته برنامه نویس متلب در نوشتن این زبان فقط به اعداد و ارقام محدود نمی شود و با برخی از ساختار‌های گرافیکی هم مواجه می شود.

از موارد استفاده خدمات زبان برنامه نویسی Matlab می ‌توان حوزه های مهندسی فیزیک، شیمی و ریاضی را نام برد. همچنین از زبان برنامه نویسی متلب جهت تولید اپلیکیشن ‌های زیر نیز بکار گرفته می شود: پردازش و ارتباط سیگنال‌ ها، پردازش تصویر و ویدیو، کنترل سیستم، تست و اندازه گیری، محاسبات مالی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما