برنامه نویس Matlab

Matlab Programmer

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان تولید شرکت ها است

یک برنامه نویس متلب باید توجه داشته باشد که Matlab بر اساس ماتریس ها عمل می کند و تمام داده ها در این زبان برنامه نویسی به شکل ماتریس ذخیره می گردد. البته برنامه نویس متلب در نوشتن این زبان فقط به اعداد و ارقام محدود نمی شود و با برخی از ساختار‌های گرافیکی هم مواجه می شود.

از موارد استفاده خدمات زبان برنامه نویسی Matlab می ‌توان حوزه های مهندسی فیزیک، شیمی و ریاضی را نام برد. همچنین از زبان برنامه نویسی متلب جهت تولید اپلیکیشن ‌های زیر نیز بکار گرفته می شود: پردازش و ارتباط سیگنال‌ ها، پردازش تصویر و ویدیو، کنترل سیستم، تست و اندازه گیری، محاسبات مالی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin