گام اول

این جلسه شامل 4 مبحث است.

محتوای آموزشی برای شما قفل است

برای دسترسی به پنل، ابتدا پروفایل کاربری خود را تکمیل کنید :

مباحث این جلسه

معرفی دوره

کسب و کار دیجیتال و ضرورت آنها

استارتاپ و اهمیت آن

الزامات حقوقی کسب و کار اینترنتی

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin