مسئولیت اجتماعی

مسؤولیت اجتماعی سازمان و شرکت(CRS)  تعهدی دائمی است که توسط شرکت با هدف کمک به رفع بری مشکلات اجتتماعی یا همکاری در پیشبرد اهداف اجتماعی دنیا یا کشوری خاص و یا مشارکت در توسعه اقتصادی و با تمرکز بر بهبود کیفیت و سطح زندگی افراد یک جامعه اجرا می شود و شامل بخشهای متفاوت و گسترده ا اعم از آموزش، بهداشت و ایمنی، حقوق بشر و حفظ محیط زیست است.
مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها طی سال‌های اخیر تبدیل به یک موضوع مهم جهانی شده است و باور آن که هر وجهی از کسب‌وکار دارای یک بعد اجتماعی است در حال گسترش می باشد. شرکت های بزرگ دنیا در حال آماده سازی خود برای انجام مسئولیت های اجتماعی هستند و در این راه از هیچ تلاشی فروگزار نمی کنند.

رشدانا نیز در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود فعالیت هایی را انجام می دهد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1 – آموزش های مرتبط با فضای دیجیتال و فناوری اطلاعات به افراد محروم حومه شهرها

2 – فعالیت های آموزشی رایگان برای افرادی که تازه قصد ورود به دنیای اشتغال را دارند (برای کمک به رفع بیکاری جامعه)

3 – فعالیت های مهارت آموزی برای افرادی که قصد توسعه توانمندی های خود را دارند (برای کمک به توسعه شرکت ها و کسب و کارها)

 

در حوزه های فوق تابحال فعالیتهای متفاوتی توسط رشدانا انجام شده است که امیدواریم دست به دست هم بتوانیم میهنی آباد و مردمانی سربلند داشته باشیم.


مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin