درخواست صدور گواهینامه

 • گواهی حضور رشدانا
 • گواهی معتبر i3center
 • گواهی از پارک علم و فناوری

  هزینه پرداختی برای صدور هر گواهینامه، مبلغ 20.000 تومان می باشد.

   هزینه پرداختی برای صدور هر گواهینامه، علی الحساب مبلغ 80.000 تومان می باشد.

    دوره هایی که با همکاری پارک علم و فناوری برگزار شده اند.


    مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00
    مرکز مشاوره رسمی اداره کار
    نظام صنفی رایانه ای
    شرکت خلاق
    ساماندهی
    کاریابی
    کارگزار پارک
    ×
    roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin