تمامی کارگاه های عطیه غلامپور

عطیه غلامپور

طراح صنعتی، مدرس دانشگاه، فعال در حوزه صنایع دستی و گردشگری، برگزار کننده تخصصی برنامه های آموزشی در حوزه طراحی صنعتی، تفکر طراحی و طراحی پکیج و بسته بندی، از بنیانگذاران مجموعه آویژن

کارگاه های آموزشی عطیه غلامپور
مسیرهای رشد که عطیه غلامپور در آنها تدریس می کند