تمامی کارگاه های عطیه غلامپور


طراح صنعتی و مدرس دانشگاه

عطیه غلامپورفعال در حوزه صنایع دستی و گردشگری، برگزار کننده تخصصی برنامه های آموزشی در حوزه طراحی صنعتی، تفکر طراحی و طراحی پکیج و بسته بندی، از بنیانگذاران مجموعه آویژن

کارگاه های آموزشی عطیه غلامپور

مسیرهای رشد که عطیه غلامپور در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin