تمامی کارگاه های پویا عراقی

پویا عراقی فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی، کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک. فعالیت به عنوان full stack developer در شرکت های گرین وب و مشهد هاست. تحلیلگر معماری های چندلایه، تحلیلگر مبانی شی گرا، مجری تست اتومات و CICD

کارگاه های آموزشی پویا عراقی
مسیرهای رشد که پویا عراقی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما