تمامی کارگاه های یاسر متحدین


بنیان‌گذار مرکز آموزش کوچینگ ایران فراکوچ

تدوینگر استاندارد شایستگی «کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار» در سازمان فنی و حرفه ای کشور، مدرس کشوری کوچینگ، بیش از ۵۰۰۰ ساعت-نفر تجربه ارائه خدمات آموزش و اجرای کوچینگ برای افراد، مدیران و سازمانها

کارگاه های آموزشی یاسر متحدین

مسیرهای رشد که یاسر متحدین در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin