تمامی کارگاه های پویا محمدی


نماینده شرکت Metso فنلاند در ایران


مدیر محصول در پروژه تجارت الکترونیک در مجموعه ایماروش. موسس و مدیر اجرایی در تیم مدیر پویا. مسئولیت مهندسی فروش در شرکت آشور فیدار کیش. کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA از دانشگاه University of the People آمریکا.

کارگاه های آموزشی پویا محمدی

مسیرهای رشد که پویا محمدی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin