تمامی کارگاه های پویا محمدی


مدیر محصول در پروژه تجارت الکترونیک در مجموعه ایماروش. موسس و مدیر اجرایی در تیم مدیر پویا. نماینده شرکت Metso فنلاند در ایران. مسئولیت مهندسی فروش در شرکت آشور فیدار کیش. کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA از دانشگاه University of the People آمریکا.

کارگاه های آموزشی پویا محمدی
مسیرهای رشد که پویا محمدی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما