تمامی کارگاه های پریسا حسین‌زاده


مدیر منابع انسانی شرکت آبان تتر

کارگاه های آموزشی پریسا حسین‌زاده

مسیرهای رشد که پریسا حسین‌زاده در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin