تمامی کارگاه های همید فدایی


مدرس و مشاور گیمیفیکیشن

خالق آقای گیمیفیکیشن، هم بنیانگذار دنیای تبلیغات، مشاور کسب و کار، استراتژیست هکر رشد

کارگاه های آموزشی همید فدایی

مسیرهای رشد که همید فدایی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin