تمامی کارگاه های هادی کلماتی


هم‌بنیان‌گذار و مدیر اجرایی شرکت عامل‌های هوشمند دانا (عهد)

دانش‌آموخته هوش مصنوعی دانشگاه فردوسی، از واحدهای فناور مستقر در پردیس ict پارک علم و فناوری خراسان،
فعالیت در حوزه هوش مصنوعی، پردازش متن، سیستم های توصیه‌گر و طراحی سامانه های مدیریت دانش

کارگاه های آموزشی هادی کلماتی

مسیرهای رشد که هادی کلماتی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin