تمامی کارگاه های میلاد پرنده


مدرس و مربی کاریزما و مهارت‌های ارتباطی

سخنران برتر دوره جامع فن بیان در مشهد، طراحی و برگزاری دوره آموزش فن بیان و سخنوری، جزو ۱۰۰ سخنران برتر ایران 

کارگاه های آموزشی میلاد پرنده

مسیرهای رشد که میلاد پرنده در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin