تمامی کارگاه های میلاد داوودآبادی


هم‌بنیان‌گذار استارتاپ collectero درفرانسه

برنامه نویس فول‌استک با ۱۲ سال سابقه فعالیت،
توسعه دهنده فول استک در شرکت Dataguard

کارگاه های آموزشی میلاد داوودآبادی

مسیرهای رشد که میلاد داوودآبادی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin