تمامی کارگاه های دکتر مهدی گل محمدی


مشاور کسب و کار، بازاریابی و برندسازی

مهدی گل محمدی

موسس، نایب رئیس و مدیر عامل شرکت کیان رایانه توس، موسس و رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی موعود، موسس و مدیر گروه تحقیقاتی تصمیم‌سازان، عضو هیئت علمی ” پارک علم و فن‌آوری خراسان رضوی” از سال ۱۳۹۲، مشاور کسب و کار، بازاریابی و برندسازی”مجموعه شرکت‌های پارک علم و فن‌آوری خراسان رضوی” از سال ۱۳۹۲ و مشاور بازاریابی و فروش” هلدینگ سرمایه‌گذاری و ساختمانی الماس تابان کیش” از سال ۱۳۹۳

کارگاه های آموزشی دکتر مهدی گل محمدی

مسیرهای رشد که دکتر مهدی گل محمدی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin