تمامی کارگاه های مهدی فریمانی

مهدی فریمانی

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف

قائم مقام مدیر انفورماتیک، مدیر وبسایت راهنمای همشهری و مشاور مدیر مسئول روزنامه همشهری

هم بنیان گذار گروه نرم افزاری انار و توسعه استارتاپ ها و پلتفرم هایی نظیر “مشاوران دولت آبان”، “نرم‌افزار سازمانی دارالاکرام” ، “به مهربانی” ، “تحریریه”، “توکاکارگو” و …

هم بنیان‌گذار “سامانه حقوقی دادپرداز”

مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ و توسعه کسب و کار

کارگاه های آموزشی مهدی فریمانی
مسیرهای رشد که مهدی فریمانی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما