تمامی کارگاه های مصطفی پورعلی


مدیر عامل رشدانا


مشاور کسب و کار دیجیتال، هکر رشد و مدیرعامل رشدانا،

کارآفرین دیجیتال، هکر رشد و سرویس دیزاینر،
19 سال سابقه فعالیت تخصصی در فضای دیجیتال،
10 سال سابقه راهبری کسب و کارهای جدید،
9 سال سابقه مشاوره تخصصی کسب و کارهای جدید،
6 سال مشاور رسمی نظام صنفی رایانه‌ای کشور،
5 سال عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی،
4 سال عضو هیئت مدیره هلدینگ گرین وب

کارگاه های آموزشی مصطفی پورعلی

مسیرهای رشد که مصطفی پورعلی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin