تمامی کارگاه های محمدرضا هاشمی


هم‌بنیان‌گذار همفکر و جامعه‌ساز استارتاپ

محمدرضا هاشمی همفکر

چند سالی است که در اکوسیستم استارتاپی مشهد فعالیت می کند و سعی در برقراری ارتباط و ایجاد جامعه ای پویا در این حوزه دارد. کارشناسی نرم افزار و ارشد هوش مصنوعی خوانده است. او در سال ۹۴ با راه اندازی و مدیریت «همفکر مشهد» به رشد و همگرایی اکوسیستم کمک شایانی کرد. ایشان ضمن مشاوره به استارتاپها، رویدادهای مختلفی مرتبط با استارتاپ ها برگزار می کند.

کارگاه های آموزشی محمدرضا هاشمی

مسیرهای رشد که محمدرضا هاشمی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin