تمامی کارگاه های محسن چوبدار

بیش از ۱۰ سال فعال در زمینه انیمیشن. کارم را با انیماتوری انیمیشن و سوپروایزری انیمیت شروع کردم و بعد از انجام چندین پروژه در قالب سریال و تیزرهای تلویزیونی از سال ۹۵ به عنوان کارگردان و نویسنده نیز در دو پروژه بین‌المللی مشغول به فعالیت میباشم