تمامی کارگاه های محسن ناهید

مدیر واحد تولید بنگاه رسانه‌ای «آخرین خبر»
نویسنده و گزارشگر صداوسیما
سرپست استانی خبرگزاری ایلنا و خبرآنلاین
مسئول تحریریه باشگاه خبرنگاران
عضو کانون محققان
صاحب اثر در روزنامه های سراسری کشور
سردبیر ماهنامه مدیریت شهری
مدرس دوره های خبرنگاری و خبر نویسی

کارگاه های آموزشی محسن ناهید
مسیرهای رشد که محسن ناهید در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما