تمامی کارگاه های محسن ایاز


مدیر منابع انسانی ماتو

فارغ التحصیل کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران
دارای ۵ سال تجربه در حوزه منابع انسانی در صنعت IT

کارگاه های آموزشی محسن ایاز

مسیرهای رشد که محسن ایاز در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin