تمامی کارگاه های فرهاد اصغر زاده


کارشناسی ارشد مکانیک، سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف، آموزش دوره های جامع بورس، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی،آموزش بورس برای استارتاپ ها

کارگاه های آموزشی فرهاد اصغر زاده

مسیرهای رشد که فرهاد اصغر زاده در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin