تمامی کارگاه های علی بجستانی


طراح رابط کاربری و تجربه کاربری

علاقه شدیدی به کار و مطالعه در حوزه رابط کاربری و تجربه کاربری دارم و در تلاش برای ارتقا سطح کاری خودم هستم.

کارگاه های آموزشی علی بجستانی

مسیرهای رشد که علی بجستانی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin