تمامی کارگاه های علی آب‌روشن


مدیر توسعه سازمانی اسنپ

کارگاه های آموزشی علی آب‌روشن

مسیرهای رشد که علی آب‌روشن در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin