تمامی کارگاه های عبداله زارعی


کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای از دانشگاه تربیت مدرس دارای سابقه 12 ساله در حوزه تحلیل داده های مکانی است. این سابقه شامل پروژه های اجرایی، تالیف کتاب مرجع آموزشی جی آی اس و تدریس دوره های تخصصی است که در کنار آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون منجر به ساخت اسکریپت ها و ابزارهای کاربردی در سال های اخیر شده است.

کارگاه های آموزشی عبداله زارعی

مسیرهای رشد که عبداله زارعی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin