تمامی کارگاه های صادق علوی زاده

https://www.roshdana.com/wp-content/uploads/2019/03/241.jpg

مدرس و توسعه دهنده ارشد موبایل و بک اند ساکن در مشهد.
از سال ۱۳۷۵ کار برنامه نویسی رو شروع کرده و تا همین اواخر در این زمینه مشغول بوده است

کارگاه های آموزشی صادق علوی زاده
مسیرهای رشد که صادق علوی زاده در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما