تمامی کارگاه های صادق علوی زاده


راهبر فنی فناپ سافت مشهد

مدرس و توسعه دهنده ارشد موبایل و بک اند ساکن در مشهد. مدیر توسعه نرم افزار شرکت فناپ که از سال ۱۳۷۵ کار برنامه نویسی رو شروع کرده و تا همین اواخر در این زمینه مشغول بوده است.

کارگاه های آموزشی صادق علوی زاده

مسیرهای رشد که صادق علوی زاده در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin