تمامی کارگاه های سید رضا آل طه


سخنران، مدرس و مشاور تخصصی رفتارشناسی با مدل DISC

– خالق برند مستردیسک و مدیرعامل مجموعه مدیر برتر
– ۱۹ سال سابقه تدریس و سخنرانی در داخل و خارج از کشور برای بیش از ۹۰هزار نفر
– مدرس دوره‌های MBA و DBA
– مشاور بیش از ۲۰۰ برند تجاری و ۱۲۰۰ فرد حقیقی با رویکرد الگوی DISC
– عضو انجمن علمی بازاریابی ایران

کارگاه های آموزشی سید رضا آل طه

مسیرهای رشد که سید رضا آل طه در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin