تمامی کارگاه های سهیلا دادخواه


مدیر واحد رشدآموزی رشدانا

دوسال سابقه فروش در رشدانا

کارگاه های آموزشی سهیلا دادخواه

مسیرهای رشد که سهیلا دادخواه در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin