تمامی کارگاه های سمیا شریفی پور


طراح گرافیک محیطی

کارشناس ارشد ارتباط تصویری از دانشگاه هنر تهران،
مدرس دانشگاه، طراح اینستالیشن، طراح صحنه

کارگاه های آموزشی سمیا شریفی پور

مسیرهای رشد که سمیا شریفی پور در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin