تمامی کارگاه های سمانه هاشمی


مهندس معمار ، مدرس ، ایده پرداز و پژوهشگر معماری
طراح و مجری پروژه های معماری
کسب مقام اول و دوم کشوری در مسابقات ملی معماری پل
جزء بیست طرح منتخب در اجرا در مرحله اول و دوم جشنواره ملی نوساخته ها
برگزار کننده نمایشگاه و رویداد های معماری هنر

کارگاه های آموزشی سمانه هاشمی

مسیرهای رشد که سمانه هاشمی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin