تمامی کارگاه های سمانه هاشمی

مهندس معمار ، مدرس ، ایده پرداز و پژوهشگر معماری
طراح و مجری پروژه های معماری
کسب مقام اول و دوم کشوری در مسابقات ملی معماری پل
جزء بیست طرح منتخب در اجرا در مرحله اول و دوم جشنواره ملی نوساخته ها
برگزار کننده نمایشگاه و رویداد های معماری هنر

کارگاه های آموزشی سمانه هاشمی
مسیرهای رشد که سمانه هاشمی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما