تمامی کارگاه های دکتر سلمان سفیدچیان


مشاورِ صنعت و مدیرعامل موسسه حکمت زندگی

دانش‌آموخته‌ی دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی،
سابقه‌ی یک دهه فعالیت به عنوانِ مدیر اجرایی و مشاورِ صنعت در حوزه‌های مدیریت سرمایه انسانی و مدیریت استراتژیک،
مجری بیش از ده پروژه‌ی پژوهشی و مطالعاتی،
مولف، مترجم؛ و مدرس دانشگاه فردوسی مشهد،
هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل موسسه حکمت زندگی

کارگاه های آموزشی دکتر سلمان سفیدچیان

مسیرهای رشد که دکتر سلمان سفیدچیان در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin