تمامی کارگاه های سعید مقدم


طراح ارشد رابط و تجربه کاربری

حدود ۱۲ سال سابقه کاری، فعالیت به صورت فریلنس و ریموت با پلتفرم ها و شرکت های خارج از ایران

کارگاه های آموزشی سعید مقدم

مسیرهای رشد که سعید مقدم در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin